Blekhylki HP 56 & 57

Passar í eftirtalda prentara:

DeskJet: 450 Ci, 450 Cbi, 450 wbt, 5150, 5150w, 5550, 5550v, 5550w, 5650, 5650w, 5850, 5850w, 9650, 9670, 9680

Digital Copier: 410

Fax: 1240

OfficeJet: 2110, 4110, 4110xi, 4110v, 4215, 5510, 5510xi, 5510v, 5610, 6110, 6110xi, 6122, 6127

Photosmart: 100 Series, 130, 230, 230v, 7150, 7150v, 7260c, 7350, 7350v, 7450, 7450v, 7450xi, 7550, 7550v, 7550w, 7660, 7660v, 7660w, 7660xi, 7760, 7760v, 7760w, 7960, 7960v, 7960w

PSC: 1110, 1210, 1210 xi, 1210v, 1315, 1315 v, 1315 xi, 1350, 1350xi, 1350v, 2100, 2110, 2110v, 2110xi, 2175, 2175xi, 2175v, 2210, 2210v, 2410, 2510

Svart/lit