Blekhylki HP 363C/M/Y

Passar í:
HP Photosmart 3210/3310/8200/8250
HP Photosmart C5180/C6180/C6280/C7180/C7280/C8180
HP Photosmart D6160/D7160/D7260/D7460

300 bls
Svart